Excursions escolars
sortides d'un dia

Excursions i visites d’un dia per a estudiants de primària i secundària.

Sortides a mida adaptables a tota mena de grups escolars.